Kostnad för utbyggnad

Kostnaden för utbyggnader beror på flera saker. Hur stor den nya ytan är påverkar givetvis kostnaden allra mest med det finns även andra aspekter som exempelvis typ av utrymme, utformning och tillbyggnadens komplexitet. Här är en guide om vad som påverkar priset för en utbyggnad.

Total yta för utbyggnaden

Det som påverkar kostnaden för utbyggnaden alla mest är dess storlek. Ska du bygga ut 10 kvm, 20 kvm eller 30 kvm? Kanske ännu mer? Ju större yta desto mer arbetsåtgång och material behövs. Samtidigt blir ofta priset per kvadratmeter lägre ju större tillbyggnaden är. Planerar du en stor utbyggnad har vi möjlighet att ge dig ett ännu fördelaktigare pris.

2. Val av entreprenör för utbyggnader

Kostanden för utbyggnader kan variera ganska mycket beroende på vilken entreprenör du frågar. När du har en idé om ungefär vad ditt projekt ska innehålla är det bra att leta efter olika erbjudanden. Vi på Allerskog & Krantz har mycket konkurrenskraftiga priser på utbyggnad i Stockholm.

3. Entreprenadform

Vi utför utbyggnader antingen genom totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Det sistnämnda sker ofta genom generalentreprenad. Totalentreprenad är enklare för dig som kund men brukar vara dyrare. Utbyggnad genom utförandeentreprenad kostar ofta mindre men då får du istället lägga ner ganska mycket av din egen tid t.ex. på att förbereda bygghandlingar.

4. Ort

Priset för utbyggnader varierar över landet. Generellt sett är det dyrare i storstäderna vilket har med omkostnaderna att göra. När du anlitar Allerskog & Krantz för utbyggnad i Stockholm får du alltid ett konkurrenskraftigt pris.

5. Utbyggnadens komplexitet

Det kan vara mycket stor skillnad i utformningen mellan olika utbyggnader. Ett uterum till en enkel trävilla kräver exempelvis inte lika mycket tid och arbete som en utbyggnad i två plan och med burspråk. Andra exempel är specialisolering, ovanliga material och fasadutsmyckningar.

6. ROT-avdrag

Du har rätt att göra ROT-avdrag för utbyggnader. Om du har mycket ROT-avdrag kvar att utnyttja och om ni är flera personer i hushållet blir kostnaden lägre. Den totala summan per person är 50000 kr per år. Tänk också på att denna totala summa även inkluderar RUT-avdraget. Som mest får du dra av 30 procent av arbetskostnaden.

7. Arkitektur och utformning

Om du redan vet exakt hur din utbyggnad kommer att se ut och vilken funktion den ska uppfylla blir priset sannolikt lägre. Ifall du vill sitta med en arkitekt och gå igenom olika lösningar får du räkna med att den totala kostanden blir högre.

En entreprenör med erfarenhet

Allerskog & Krantz har lång erfarenhet av utbyggnader i Stockholm med omnejd. Vi erbjuder hög kvalitet på utförandet och till mycket konkurrenskraftiga priser.